دکتر احسان جنیدی

بورد تخصصي جراحي جنرال 

پلاستيك – زيبايي

 مشاوره تخصصی جراحی های زیبایی و درمان چاقی

ارائه بهترین خدمات فوق تخصصی با جراحی

۱۵دقیقه مشاوره تلفنی رایگان

BMI یا شاخص توده بدنی چیست؟

BMI ( Body mass index)  از تقسیم وزن برحسب کیلوگرم برقد برحسب متر به توان دو به دست می آید :

اگر چه ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی BMI به عنوان بررسی میزان چاقی و باقت اضافه چربی در نظر می گیرند،

اما به تنهایی لزوما بالا بودن BMI دلیل چاقی نیست و عواملی مانند استخوان بندی فرد، میزان بافت عضولانی در این مسیر دخیل هستند.

* تشخیص انواع وزن با BMI 

  • کم وزنی bmi <18/5
  • وزن مناسب 24/9   >BMI  > 18/5
  • اضافه وزن  29/9   > BMI    25
  • چاقی   34/9   >  BMI   >  30
  • چاقی مفرط  35   <  BMI

پست های محبوب